Arga rynkan

  • Släta ut rynkorna mellan ögonbrynen

  • Lindra huvudvärk

När musklerna mellan ögonbrynen drar ihop brynen kan det ibland ge ett argt uttryck. Som rynkorna i pannan kan även dessa rynkor bli djupare med bland annat ålder och överaktivitet i muskler vilket leder till kvarstående rynkor även i vila.

Med hjälp av Botulinum toxin kan rynkorna mellan ögonbryn slätas ut och ge ett mer avslappnat utseende. Detta område brukar oftast kombineras med behandling i panna och kråksparkar.

Hur utförs behandlingen?

Botulinum toxin injiceras i totalt 5 stick i musklerna som orsakar arga rynkan.

När syns resultatet?

Det tar 14 dagar för att se maximal effekt.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt, de flesta vill inte ha bedövning innan behandling. Bedövning kan fås vid behov.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet håller i upp till 4 månader, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.

Hur länge ska man vänta mellan behandlingarna?

Det är viktigt att inte behandla för ofta med Botulinum toxin på grund av risk för resistens, man blir då immun mot läkemedlet. En ny behandling görs efter minst 4 månader.