Gummy smile

  • Tandköttet blir inte lika synligt

  • Botulinum toxinet ger dig ett mer avslappnat leende

Det är inte ovanligt att vissa människor har en överaktiv muskel i käken som drar upp överläppen så mycket att tandköttet syns vid leende/skratt.

Efter behandling med Botulinum toxin i den överaktiva muskeln dras överläppen inte upp lika mycket som innan och tandköttet blir mindre synligt.

Hur utförs behandlingen?

Botulinum toxin injiceras i musklerna som drar upp överläppen.

När syns resultatet?

Det tar 14 dagar för att se maximal effekt.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt, de flesta vill inte ha bedövning innan behandling. Bedövning kan fås vid behov.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet håller i upp till 4 månader, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.

Hur länge ska man vänta mellan behandlingarna?

Det är viktigt att inte behandla för ofta med Botulinum toxin på grund av risk för resistens, man blir då immun mot läkemedlet. En ny behandling görs efter minst 4 månader.