Haka

  • Filler i haka skapar harmoni och balans

  • Forma om hakan med hjälp av filler

  • Genom att förlänga hakan kan profilen förbättras/bli mer balanserad

Filler kan användas i hakan för att skapa kontur, längd och förbättra sidoprofilen om man har en “svag” haka genom att placera filler så att hakan skjuts fram. Filler i haka kan skapa en dramatisk förändring och balans i ansiktet och även ge intrycket av en mer markerad käke, mindre näsa och mer skarpa drag beroende på var produkten placeras.

Filler injiceras med vass kanyl eller trubbbig kanyl i olika punkter i hakan, beroende på klientens önskan och behov. Eftersom medlet är ganska fast kan det ge struktur och form i hakområdet med minimala bieffekter och långvarigt resultat.

Filler i hakan är oftast kombinerat med käkfiller och formning av kindben för att naturligt skapa lyft, kontur och skarpa drag i hela ansiktet. Vid balansering av sidoprofilen kombineras behandlingen med näskorrigering.

Ibland kan det behövas fler antal sprutor för önskad effekt/balanserat resultat.

Hur utförs behandlingen?

En mycket tjock filler injiceras med hjälp av vass kanyl i haka för att skulptera och framhäva hakan.

När syns resultatet?

Resultatet syns direkt efter behandling men det tar 14 dagar för att se ett slutresultat.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling. Det finns även risk för blindhet och nekros vid behandling av filler. På SQIN gör vi extra kontroller innan filler injiceras för att vara säkra på att materialet inte injiceras i ett kärl.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt. Men just detta område brukar inte göra ont. Bedövning kan fås vid behov.

Hur ofta måste jag behandlas med filler i detta område?

Allt beror på vilket resultat du är ute efter. Vi rekommenderar att ungefär 1-3 ml filler används i haka för bäst resultat.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet brukar hålla i 1 år, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.