Kråksparkar

  • Släta ut skrattrynkorna runt ögonen

  • Se piggare ut

Kråksparkar är fina linjer/rynkor som många får vid skratt eller när man kisar med ögonen. Precis som med andra rynkor kan även dessa bli permanenta med tiden och sträcka sig ända ner till kinderna.

Botulinum toxin i rätt muskel kan i många fall släta ut kråksparkarna helt och ge ögonen ett mer öppet och piggare utseende. Behandling i detta område brukar kombineras med arga rynkan och pannan.

Hur utförs behandlingen?

Botulinum toxin injiceras i tre stick i orbicularis oculi som drar ihop sig och orsakar kråksparkarna. Orbicularis oculi går runt hela ögat.

När syns resultatet?

Det tar 14 dagar för att se maximal effekt.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt, de flesta vill inte ha bedövning innan behandling. Bedövning kan fås vid behov.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet håller i upp till 4 månader, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.

Hur länge ska man vänta mellan behandlingarna?

Det är viktigt att inte behandla för ofta med Botulinum toxin på grund av risk för resistens, man blir då immun mot läkemedlet. En ny behandling görs efter minst 4 månader.