Nasolabialveck

  • Släta ut djupa veck som går från näsvingar till mungipor

  • Återställ förlorad volym i ansikte

Nasolabiala vecken är djupa veck som går från näsvingarna ner mot mungiporna. Dessa veck kan ge intrycket av trötthet och blir mer märkbara med tiden som en del av det naturliga åldrandet. När kinderna förlorar volym blir vecken automatiskt djupare.

 

Upprepat leende kan resultera i permanenta veck i området mellan näsan och mungipa. Filler i de nasolabiala vecken används för att återställa volymen och för att ge ett fräscht och ungdomligt utseende.

Filler av medium densitet placeras med en nål direkt i vecken för att återge ansiktet dess förlorade volym.

Ibland kan det behövas fler antal sprutor för önskad effekt/balanserat resultat.

Hur utförs behandlingen?

En mediumtjock filler injiceras med hjälp av vass kanyl längs käklinjen för att fylla ut vecken som går från näsvingarna ner till mungiporna.

När syns resultatet?

Resultatet syns direkt efter behandling men det tar 14 dagar för att se ett slutresultat.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling. Det finns även risk för blindhet och nekros vid behandling av filler. På SQIN gör vi extra kontroller innan filler injiceras för att vara säkra på att materialet inte injiceras i ett kärl.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt. Men just detta område brukar inte göra ont. Bedövning kan fås vid behov.

Hur ofta måste jag behandlas med filler i detta område?

Allt beror på vilket resultat du är ute efter. Vi rekommenderar att ungefär 1-2 ml filler används i nasolabialvecken för bäst resultat.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet brukar hålla i 1 år, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.