PRP - Platelet Rich Plasma

  • testar en sak

  • testar en sak

  • testar en sak

  • testar en sak

PRP står för Platelet Rich Plasma och är trombocyter som utvinns ur din egna blodplasma. Trombocyter är proteiner som innehåller tillväxtfaktorer. Behandlingen innebär att koncentrerade tillväxtfaktorer utvinns och injiceras direkt i områden i behov av läkning och stimulans.