Sura mungipor

  • Lyft mungiporna

  • Förhindra musklerna att dra ner mungiporna

  • Få “gladare” läppar

Vi har muskler i ansiktet som drar upp och drar ner. Många besväras av så kallade “sura mungipor” och vill få upp mungiporna.

Med Botulinum toxin i musklerna som drar ner mungipan kan vi få ett gladare uttryck. Är vecken, som går från mungipa till haka, djupa behövs det filler för att fylla ut vecken, se istället behandlingen med filler i marionettlinjerna.

Hur utförs behandlingen?

Botulinum toxin injiceras i marionettlinjerna, i muskeln som drar ner mungiporna.

När syns resultatet?

Det tar 14 dagar för att se maximal effekt.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt, de flesta vill inte ha bedövning innan behandling. Bedövning kan fås vid behov.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet håller i upp till 4 månader, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.

Hur länge ska man vänta mellan behandlingarna?

Det är viktigt att inte behandla för ofta med Botulinum toxin på grund av risk för resistens, man blir då immun mot läkemedlet. En ny behandling görs efter minst 4 månader.