Teartrough

  • Fyll ut håligheter/gropar under ögonen

  • Se mindre trött ut

  • Filler i teartrough kan ljusa upp huden om “mörka ringar” är orsakade av skugga på grund av gropen

  • Filler i teartrough tar INTE bort pigmentförändringar under ögon

Beroende på ålder, genetik och livsstil kan vissa personer lida av “mörka ringar”, insjunkna ögon och förlorad volym under ögonen. Detta kan vara väldigt besvärligt och ge intrycket av ett konstant trött och slitet utseende.

Traditionellt behandlades området med kirurgi, men nu kan behandling med filler uppnå exceptionella resultat. Genom att återskapa volym under ögonen kan “mörka ringar” förbättras och ögonen se mer utvilade och pigga ut. Observera att filler under ögon INTE tar bort pigmentförändringar. Är “mörka ringar” orsakat av pigmentförändringar bör andra behandlingsmetoder tillämpas.

Många patienter blir oroliga över denna behandling då filler placeras nära ögonområdet. Eftersom huden under ögonen är mycket tunn och känslig placeras ett mjukt filler försiktigt med en trubbig kanyl (inte vass nål) för att reducera smärta och risk för komplikationer Behandlingsområdet masseras varsamt för att spridas jämnt över området.

Ibland kan det behövas fler antal sprutor för önskad effekt/balanserat resultat.

Hur utförs behandlingen?

En mycket mjuk filler injiceras med hjälp av trubbig kanyl under ögat för att minska risk för komplikationer och smärta.

När syns resultatet?

Resultatet syns direkt efter behandling men det tar 14 dagar för att se ett slutresultat.

Vilka komplikationer/bieffekter finns det med denna behandling?

Rodnad och svullnad som försvinner inom några minuter. Det finns alltid en risk för blåmärken eller infektion efter en injektionsbehandling. Behandlingsområdet rengörs med klorhexidin både innan och efter behandling. Det finns även risk för blindhet och nekros vid behandling av filler. På SQIN gör vi extra kontroller innan filler injiceras för att vara säkra på att materialet inte injiceras i ett kärl.

Gör behandlingen ont?

Smärta är individuellt. Men just detta område brukar inte göra ont. Bedövning kan fås vid behov.

Hur ofta måste jag behandlas med filler i detta område?

Allt beror på vilket resultat du är ute efter. I just teartrough kan det i vissa fall behövas 2 behandlingar beroende på hur djupt det är under ögonen.

Hur länge håller resultatet?

Även hållbarhet är individuellt men resultatet brukar hålla i 1-3 år, ibland längre. Resultat brukar vara längre för varje behandling som görs.